Ons team

Het onderwijs op onze school wordt vormgegeven door zowel fulltime als parttime leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. We vormen samen een enthousiast en professioneel team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en kwaliteiten inbrengt.

Het team van de Ds. Hasperschool:

Janneke Zeinstra, Nynke Vlietstra, Jeltsje van der Heide, Mariska Bosma, Petra Ouwehand, Jannie Veenstra, Margriet van Schepen, Greetje Hemstra, Fenke Veninga, Marco Hietkamp, Uilkje van Dijk, Immy van der Veen, Regina van Duijn, Tetske Douma, Hillie van Hijum, Antonio de Ruyter (dir. a.i.), Reinate Dijkstra en Peter Bax.