Ons team

Het onderwijs op onze school wordt vormgegeven door zowel fulltime als parttime leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. We vormen samen een enthousiast en professioneel team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en kwaliteiten inbrengt.

Het team van de Ds. Hasperschool per augustus 2024:

Janneke Zeinstra, Nynke Vlietstra, Sara Tolsma, Jannie Veenstra, Uilkje van Dijk, Greetje Hemstra, Regina van Duijn, Margriet van Schepen, Tetske Douma, Hillie van Hijum, Trynke Mulder (directeur), Reinate Dijkstra en Peter Bax.