Onze visie

Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De Ds. Hasperschool wil voor alle kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn, waar de kinderen zich thuis voelen en zich geborgen weten.

Elk kind moet vertrouwen hebben in zichzelf en zijn mogelijkheden en dit kunnen opbouwen. Dit betekent dat wij elk kind accepteren zoals het is.

Elk kind moet op school veel leren. Hierbij onderscheiden wij de leervakken, de sociale vorming, de creatieve- en de motorische ontwikkeling. Op al deze terreinen willen wij het maximale uit het kind halen, omdat we ook recht willen doen aan de verschillen in talenten van de leerlingen. Dit stelt hoge eisen aan de leeromgeving. Deze moet rust, duidelijkheid en uitdaging bieden.