Documenten en verslagen

Hier vindt u enkele belangrijke documenten:

Schoolplan
Jaarplan
Schoolverslag
Luizenprotocol
Kanjertraining
Voedingsbeleid
Verkeerssituatie

Overige beleidsplannen en notulen van de oudergeledingen zijn op aanvraag in te zien bij de directie.