Activiteitencommissie

Wat doet de AC

De belangrijkste taak van de AC is het praktisch, creatief meedenken en meehelpen bij de voorbereiding en/of uitvoering van de diverse activiteiten. De AC ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden zoals bijvoorbeeld de kerstviering, het sinterklaasfeest, de koningsspelen, de afscheidsavond van groep 8, de feestelijke laatste schooldag en het verzorgen van de ‘catering’ voor jong en oud tijdens veel van deze activiteiten.

Er wordt gewerkt vanuit het budget van de jaarlijkse ouderbijdrage en met de inzet van ‘hulpouders’. Op deze manier probeert de AC naast het ondersteunen van activiteiten vóór, dóór en mét de kinderen ook de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.

Dankzij een nauwe samenwerking met het team van leerkrachten lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te maken en/of organiseren.

Leden van de AC zijn: 

Leonie Flinterman, voorzitter
Anne-Marie Verhaar, financiën
Jantsje Bouwer
Sylvia Blomsma
Metsje Zijlstra
Gerwin van Dijk
Anna Marie Terpstra
Greetje Hemstra, contactpersoon team

Contact met de AC

Heeft u een vraag voor de AC, een idee of wilt u helpen bij het organiseren van de activiteiten, dan kunt u dat kenbaar maken via ons mailadres of benader één van de AC leden persoonlijk. 

De AC kunt u bereiken via e-mail: ac-hasperschool@pcboleeuwarden.nl.