Verlof

Het kan voorkomen dat uw kind een afspraak heeft onder schooltijd en daardoor een (deel van de) schooldag moet missen. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, het bezoek aan tandartsen en artsen (als dat kan) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen, zodat uw kind niets hoeft te missen. Schoolverzuim is immers nooit in het belang van het kind.

Voor alle duidelijkheid:

  • Voor bijzonder verlof moet altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de directeur.
  • Men kan niet zomaar verlof nemen.
  • Verlof wordt verleend voor (de bekende) familieomstandigheden.
Het verlofformulier is hier te downloaden