Ouderportaal Parnassys

Door in te loggen in het Ouderportaal van Parnassys, kunnen ouders o.a. het lesrooster van de groep inzien en gegevens van hun kind(eren) inzien en aanpassingen doorgeven.

Om in te loggen zijn persoonlijke inloggegevens nodig. Deze gegevens worden via de school verstrekt. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de ict-er van de school.