Een leerling aanmelden

Wanneer voor onze school kiest, kunt u een aanmeldgesprek met de directeur aanvragen.

Aanmeldingsprocedure 4-jarigen

Een belangrijk en spannend moment: uw kind mag (binnenkort) naar de basisschool. Als ouders staat u voor de keuze van de beste school voor uw kind. Om en goede beslissing te kunnen nemen, is het van belang om goed geïnformeerd te zijn.

Om onze school beter te leren kennen bent u altijd welkom voor een oriënterend gesprek. Dit is een gesprek tussen de ouder(s) en de directeur, Prakash Peereboom. Er wordt dan informatie uitgewisseld over de school en u vertelt in hoofdlijnen iets over uw kind. Dit gesprek wordt afgesloten met een rondleiding door onze school.

U kunt uw kind na dit gesprek aanmelden via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de directeur. Als u het inschrijfformulier heeft ondertekend en ingeleverd -en er verder geen specifieke omstandigheden een rol spelen- wordt uw kind ingeschreven. Uw kind kan ruim voor de vierde verjaardag worden aangemeld. Voor nieuwe gezinnen geldt: graag een jaar tot een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Voor een volgend kind is 6 maanden van te voren vroeg genoeg. Voor de opgave van een volgend kind kunt u ook een afspraak maken met de directeur.

De kinderen mogen van tevoren 5 keer in de groep meedraaien, de zogenaamde „wenmomenten". De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact op met u, als ouder(s), ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Zij maakt dan ook een afspraak over de data waarop uw kind het beste kan kennismaken in en met de groep. 

Aanmeldingsprocedure van overige leerlingen

Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, kunnen uiteraard door de ouders worden aangemeld en zijn van harte welkom.

Voor kinderen die worden aangemeld in verband met problemen op een andere school geldt een protocol zoals overeengekomen tussen de verschillende scholen in de regio.