Ons onderwijs

De Ds. Hasperschool is er voor alle leerlingen. Iedereen heeft zijn talenten en minder sterke punten en hier sluiten we zo goed mogelijk op aan. Er kan extra hulp en ondersteuning worden geboden als dit nodig is. Ook snelle en intelligente leerlingen krijgen begeleiding en ruimte. Wij vinden dat de kwaliteit van een school niet alléén blijkt uit hoge eindcijfers, maar veel meer nog uit het kunnen ontplooien en ontwikkelen van ieders talenten. 

Op de Ds. Hasperschool wordt gewerkt met moderne lesmethoden, die zo worden ingezet dat alle leerlingen zoveel mogelijk het aanbod krijgen dat bij hen past.  De resultaten van leerlingen worden individueel en per groep goed gevolgd en geanalyseerd. Er wordt steeds nauwkeurig gekeken op welke manier het onderwijs kan worden verbeterd. 

Op onze school wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken. Dit houdt in dat de kinderen enige tijd zonder hulp van de leerkracht werken. Kinderen leren zo om te gaan met uitgestelde aandacht en de leerkracht heeft meer ruimte om leerlingen in de groep te begeleiden.  

Goed taalonderwijs is op onze school een speerpunt. Wij zien de meertaligheid van onze leerlingen als een verrijking. In alle groepen wordt lesgegeven in de Nederlandse taal en ook in het Fries en Engels. Uit onderzoek is gebleken dat goed meertalig onderwijs positieve gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. 

Binnen de school is het pedagogisch klimaat erg belangrijk. Dit houdt in dat leerkrachten de leerlingen op een positieve manier benaderen en dit ook van leerlingen onderling vragen. Om dit te ondersteunen werken wij als school actief met de Kanjertraining om zo de leerlingen handvaten te geven voor het omgaan met elkaar.