Klankbordgroep

Wat doet de KBG

De leden van de Klankbordgroep (KBG) hebben een adviserende rol richting de directeur van de Ds. Hasperschool. Deze adviserende rol is zowel gevraagd als ongevraagd over uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de school, de leerlingen, communicatie met ouders, etc.  

De leden hebben een luisterend oor en kunnen aangeven wat er leeft onder de ouders met betrekking tot de leerlingen. Zij vertegenwoordigen als het ware de ouders. Leden van de Klankbordgroep hebben geen besluitrecht, wel worden de adviezen vanuit de Klankbordgroep meegewogen in het besluitvormingsproces van het team en de MR. 

De samenstelling van de Klankbordgroep bestaat uit 4 ouders, die voor een duur van 2 of 3 jaar eraan deelnemen. Op deze wijze wordt continu vernieuwing vanuit ouders bewerkstelligd. Per jaar komt de Klankbordgroep, samen met de directeur, 4 keer bijeen. 

Leden van de Klankbordgroep: 

Elly Tijsma, voorzitter 
Natasja Derksen, secretaris 
Taeke Westra
Sander Oosterhaven 

Contact 

Bij een vraag over schoolzaken m.b.t. de leerlingen of een idee, kunt u ons mailen of één van onze leden persoonlijk benaderen. 

De Klankbordgroep kunt u bereiken via e-mail: kbg-hasperschool@pcboleeuwarden.nl